:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการ
05 มี.ค. 2561 13:58:21
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงิจแผ่นดิน" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4
แสดงไฟล์