:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และ
05 มี.ค. 2561 13:54:44
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
แสดงไฟล์