:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้า
05 มี.ค. 2561 13:53:17
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
แสดงไฟล์