:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รายงานสถิติจังหวัดพังงา 2560
13 พ.ย. 2560 13:17:46
รายงานสถิติจังหวัดพังงา 2560
สามารถดาวน์โหลดที: https://drive.google.com/file/d/1WzPyrdx6y_OHuSE7LwzqDz24AOk-U_ee/view?usp=sharing