:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "การปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
19 ต.ค. 2560 12:03:49
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "การปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่น 1 - รุ่นที่ 4
แสดงไฟล์