:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบค
18 ต.ค. 2560 17:41:25
รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"
แสดงไฟล์