:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ" ครั้งที่
12 ต.ค. 2560 13:12:48
โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการเรียนรู้โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ: เตรียมความพร้อมสู่การศึกษายุคประเทศไทย ๔.๐
แสดงไฟล์